Đăng video
 

Game thủ

ChimSeDiNang Shenlong BiBi Cam Quýt
Xem thêm...

Team

GameTV Bibi Club Hà Nội Hà Nam
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

All Star 2019 Trung Việt 2019 Việt Nam Open 2019 AoE Liên Tỉnh 2017
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...