Đăng video

[Trực tiếp] 21h ngày 5/3/2016: Vane_Love, Tiểu Màn Thầu vs BiBi, Vô Thường

Đăng vào 2016-03-06
Vane_Love, Tiểu Màn Thầu
Trực tiếp: http://giaitriviet.net.vn/vec-1-tt45.html

---vs---

Bibi, Vô Thường
Trực tiếp: http://zonetv.vn/video-truc-tiep.html

Tỉ số:

C1: 1 - 3
C2: 3 - 1
C3: 0 - 3
C4: 3 - 0
C5: 3 - 0
C6: 3 - 1
C7: 1 - 3
NGHỈ

Địa điểm: ???
 
Link video xem lại:
Vane_Love, Tiểu Màn Thầu vs BiBi, Vô Thường ngày 5/3/2016
BiBi, Vô Thường vs Vane_Love, Tiểu Màn Thầu ngày 5/3/2016
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017 Hà Nội Open 6 Championship 2017
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...