Đăng video

[Trực tiếp] 13h ngày 7/3/2016: ChimSeDiNang, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love

Đăng vào 2016-03-07
Hoàng Mai Nhi, Vane_Love
Trực tiếp: http://giaitriviet.net.vn/vec-1-tt45.html

---vs---

ChimSeDiNang, No.1
Trực tiếp: http://gametv.vn/schedules/

Tỉ số:

C1: 3 - 2
C2: 1 - 3
C3: 2 - 3
C4: 3 - 1
C5: 2 - 3
C6: 0 - 3
C7: 3 - 2
Nghỉ


Địa điểm: ???
 
Link video xem lại:
ChimSeDiNang, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 7/3/2016
Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, No.1 ngày 7/3/2016
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017 Bé Yêu 2018
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...