Đăng video

[Trực tiếp] 00h ngày 12/1/2017: Gunny, 9x Công vs Cam Quýt, Tễu

Đăng vào 2017-01-12
Cam Quýt, Tễu
Trực tiếp: http://vectv.net/vec-1-tt45.html

---vs---

Gunny, 9x Công
Trực tiếp:
http://playonline.win/

Tỉ số:
C1: 3 - 2
C2: 1 - 3
C3: 3 - 2
Nghỉ

Địa chỉ: ???
 
Link video xem lại:
Gunny, 9x Công vs Cam Quýt, Tễu ngày 12/1/2017
Cam Quýt, Tễu vs Gunny, 9x Công ngày 12/1/2017
Tags:
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017 Bé Yêu 2018
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...