Đăng video

[Trực tiếp] 13h30 ngày 12/8/2017: Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Gunny - Mừng ngày Lớp được ra trại!

Đăng vào 2017-08-12
Bibi, Gunny
Trực tiếp: http://bibiclub.net/

---vs---
 
Hoàng Mai Nhi, Vane_Love

Tỉ số
C1: 3 - 1
C2: 2 - 3
C3: 3 - 2
C4: 1 - 3
C5: 3 - 0
Nghỉ

Địa chỉ: ???
Tags:
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017 Bé Yêu 2018
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...