Đăng video

[Trực tiếp] 13h ngày 9/2/2018: Exciter, Tùng Anh vs 9x Công, U97

Đăng vào 2018-02-09

 

Exciter, Tùng Anh

Trực tiếp: http://playonline.win/

--vs--

9x Công, U97
Trực tiếp: http://playonline.win/

Tỉ số
C1: 1 - 3
C2: 3 - 3
C3: 3 - 1
C4: 0 - 3
Nghỉ

Địa chỉ: ???

Video xem lại:
9x Công, U97 vs Exciter, Tùng Anh ngày 9/2/2018
Exciter, Tùng Anh vs 9x Công, U97 ngày 9/2/2018
Tags:
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017 Hà Nội Open 6 Championship 2017
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...