Đăng video

[Trực tiếp] 13h30 ngày 13/2/2018: Vane_Love, Cam Quýt vs Bibi, Tiểu Màn Thầu

Đăng vào 2018-02-13
Vane_Love, Cam Quýt
--vs--

Bibi, Tiểu Màn Thầu
Trực tiếp: http://bibiclub.net/

Tỉ số
C1: 1 - 3
C2: 1 - 3
C3: 1 - 3
Nghỉ

Địa chỉ: ???
Tags:
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Liên Tỉnh 2018 AoE Miền Bắc lần 10 AoE Việt Trung 2017
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...