Đăng video

[Trực Tiếp] 13h ngày 11/9/2018 GameTV vs Thái Bình

Đăng vào 2018-09-11

Chim Sẻ Đi Nắng, Mạnh Hào, U98, Ver

                                                                   Trực Tiếp: http://chimsedinang.com
                                                                                            ---vs--- 

Hồng Anh, Meomeo, Công 9X, Exciter

   Trực Tiếp: http://chimsedinang.com

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Địa chỉ: ???

Tags:
 

Game thủ

Team

GameTV AoE 360 Bibi Club Hà Nội
Xem thêm...

Thể loại

Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
Xem thêm...

Giải đấu

All Star 2019 AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Liên Tỉnh 2018 AoE Miền Bắc lần 10
Xem thêm...

Quốc gia

Bình luận viên

G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
Xem thêm...