Đăng video

Thông tin thành viên

Danh mục:
Danh mục con:
Tiêu đề:
Giới thiệu:
Tags:
Game thủ
 • ChimSeDiNang
 • Shenlong
 • BiBi
 • Cam Quýt
 • Chipboy
 • Gunny
 • Hồng Anh
 • Hehe
 • Hoàng Mai Nhi
 • Mạnh Hào
 • No.1
 • Truy Mệnh
 • Tutj
 • Vane_Love
 • Yugi
 • Đổ Thánh
 • 9x Công
 • Chiến tướng
 • Dương Đại Vĩnh
 • Không Được Khóc
 • Lôi Lão Hổ
 • MeoMeo
 • Ngạch Hán
 • Sơ Luyến
 • Tễu
 • Tiểu Bạch Long
 • Tiểu Màn Thầu
 • Tiểu Thủy Ngư
 • U97
 • Vô Thường
 • Văn Sự
 • Xi Măng
 • Beo
 • Dương Còi
 • Nhãn Tử
 • U98
 • Võ Lực
 • Đinh Xuân Canh
 • Exciter
 • Game thủ khác
Team
 • 6699
 • GameTV
 • Bibi Club
 • Hà Nội
 • Hà Nam
 • Liên Quân
 • Sài Gòn
 • Skyred
 • Sparta
 • Thái Bình
 • Nghệ An
 • Team khác
Thể loại
 • Video kinh điển
 • Solo Shang
 • Solo Assyrian
 • Solo Randoms
 • 2vs2
 • 3vs3
 • 4vs4
 • Thao tác
 • Video khác
 • Death match
 • Map Biển
 • Shang hỗn mã
 • Shang tự do
Giải đấu
 • 9 Chum All Star Cup 2020
 • All Star 2019
 • AoE League 2019
 • Bé Yêu Cup 2020
 • Giải 2vs2 Ferroli King Cup 2020
 • Hà Nội Open 2019
 • Trung Việt 2019
 • Việt Nam Open 2019
 • Việt Trung 2021
 • AoE Liên Tỉnh 2017
 • AoE Liên Tỉnh 2018
 • AoE Miền Bắc lần 10
 • AoE Pro Masters 2017
 • AoE Việt Trung 2017
 • Bé Yêu 2018
 • Bé Yêu Cup 2017
 • Hà Nội Open 6 Championship 2017
 • Miền Bắc lần 9
 • Ngũ Hùng 2017
 • Online Việt - Trung 2017
 • Star League 2017
 • Thái Bình Open 6
 • Toàn Quốc 2018
 • Trung Việt 2018
 • VECTV 2018
 • AoE Star League 2016
 • AoE Trung Việt 2016
 • Giải đấu khác
Quốc gia
 • Việt Nam
 • Trung Quốc
 • Quốc gia khác
Bình luận viên
 • G_Man
 • G_Ver
 • B_Toạc
 • Tuân Tiền Hải
 • Khánh Trắng
 • G_Kami
 • BLV khác
Link Video:
1