Đăng video

Tag: Trung Việt 2018

 •  

  Game thủ

  Team

  GameTV Sparta AoE 360 Bibi Club
  Xem thêm...

  Thể loại

  Video kinh điển Solo Shang Solo Assyrian Solo Randoms
  Xem thêm...

  Giải đấu

  All Star 2019 AoE Liên Tỉnh 2017 AoE Liên Tỉnh 2018 AoE Miền Bắc lần 10
  Xem thêm...

  Quốc gia

  Bình luận viên

  G_Man G_Ver B_Toạc Tuân Tiền Hải
  Xem thêm...