Asset 3
Nha Tai Tro Aoel3

AoE League Autumn 2023

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE I

BIBI
7
16:00
Thứ Bảy, 12/08
4
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 12/08
4
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
3
21:00
Thứ Bảy, 12/08
7
U98
CHIPBOY
7
13:30
Chủ Nhật, 13/08
6
U98
CAM QUÝT
7
16:00
Chủ Nhật, 13/08
6
TRUY MỆNH
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Chủ Nhật, 13/08
5
2K1 BẮC NINH
2K1 BẮC NINH
7
13:30
Thứ Bảy, 02/09
4
BIBI
CAM QUÝT
7
16:00
Thứ Bảy, 02/09
5
MẠNH HÀO
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 02/09
0
CHIPBOY
TRUY MỆNH
4
21:00
Thứ Bảy, 02/09
7
U98
CAM QUÝT
6
13:30
Chủ Nhật, 03/09
7
U98
TRUY MỆNH
2
16:00
Chủ Nhật, 03/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2K1 BẮC NINH
7
19:00
Chủ Nhật, 03/09
6
MẠNH HÀO
BIBI
6
21:00
Chủ Nhật, 03/09
7
CHIPBOY
2K1 BẮC NINH
7
13:30
Thứ Bảy, 09/09
1
CAM QUÝT
TRUY MỆNH
3
16:00
Thứ Bảy, 09/09
7
BIBI
TRUY MỆNH
7
13:30
Chủ Nhật, 10/09
3
MẠNH HÀO
U98
7
16:00
Chủ Nhật, 10/09
5
BIBI
CAM QUÝT
3
19:00
Chủ Nhật, 10/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2K1 BẮC NINH
7
21:00
Chủ Nhật, 10/09
6
CHIPBOY
MẠNH HÀO
4
21:00
Thứ Tư, 20/09
7
CHIPBOY
CHIPBOY
3
16:00
Thứ Tư, 13/09
7
TRUY MỆNH
U98
2
19:00
Thứ Tư, 13/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
BIBI
5
21:00
Thứ Tư, 13/09
7
MẠNH HÀO
U98
7
13:30
Thứ Bảy, 16/09
2
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
7
16:00
Thứ Bảy, 16/09
2
TRUY MỆNH
CAM QUÝT
7
19:00
Thứ Bảy, 16/09
5
CHIPBOY
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
21:00
Thứ Bảy, 16/09
5
BIBI
U98
7
13:30
Chủ Nhật, 17/09
5
2K1 BẮC NINH
CAM QUÝT
7
16:00
Chủ Nhật, 17/09
4
BIBI
CHIPBOY
1
19:00
Chủ Nhật, 17/09
7
TRUY MỆNH
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
21:00
Chủ Nhật, 17/09
2
MẠNH HÀO
TRUY MỆNH
7
13:30
Thứ Bảy, 23/09
6
2K1 BẮC NINH
MẠNH HÀO
7
19:00
Thứ Bảy, 23/09
5
U98
BIBI
4
21:00
Thứ Bảy, 23/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
TRUY MỆNH
7
13:30
Chủ Nhật, 24/09
4
MẠNH HÀO
BIBI
4
19:00
Chủ Nhật, 24/09
7
U98
CHIPBOY
-
16:00
Thứ Bảy, 30/09
-
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
-
19:00
Thứ Bảy, 30/09
-
CAM QUÝT
2K1 BẮC NINH
-
21:00
Thứ Bảy, 30/09
-
CHIPBOY
CHIM SẺ ĐI NẮNG
-
13:30
Chủ Nhật, 01/10
-
U98
CHIPBOY
-
16:00
Chủ Nhật, 01/10
-
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
-
19:00
Chủ Nhật, 01/10
-
CAM QUÝT
BIBI
-
21:00
Chủ Nhật, 01/10
-
TRUY MỆNH
2K1 BẮC NINH
-
13:30
Thứ Bảy, 30/09
-
MẠNH HÀO
CHIM SẺ ĐI NẮNG
-
16:00
Thứ Bảy, 30/09
-
TRUY MỆNH
CHIPBOY
-
19:00
Thứ Bảy, 30/09
-
BIBI
U98
-
21:00
Thứ Bảy, 30/09
-
CAM QUÝT

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist