Asset 3
Nha Tai Tro Aoel3

AoE League Autumn 2023

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE I

Chim Sẻ Đi Nắng
9
19:00
Chủ Nhật, 15/10
7
U98
U98
8
19:00
Thứ Bảy, 14/10
5
2K1 Bắc Ninh
BIBI
7
13:30
Thứ Sáu, 06/10
4
TRUY MỆNH
Chim Sẻ Đi Nắng
7
19:00
Thứ Sáu, 06/10
0
Cam Quýt
U98
7
13:30
Thứ Bảy, 07/10
6
TRUY MỆNH
MẠNH HÀO
2
16:00
Thứ Bảy, 07/10
7
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 07/10
0
CHIPBOY
2K1 BẮC NINH
6
21:00
Thứ Bảy, 07/10
7
BIBI
MẠNH HÀO
7
13:30
Chủ Nhật, 08/10
0
BIBI
U98
7
16:00
Chủ Nhật, 08/10
5
CHIPBOY
TRUY MỆNH
2
19:00
Chủ Nhật, 08/10
7
CAM QUÝT
2K1 BẮC NINH
7
21:00
Chủ Nhật, 08/10
6
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2K1 BẮC NINH
4
13:30
Chủ Nhật, 01/10
7
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Chủ Nhật, 01/10
0
U98
CHIPBOY
7
21:00
Chủ Nhật, 01/10
2
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
7
16:00
Thứ Năm, 28/09
5
MẠNH HÀO
U98
7
13:30
Thứ Bảy, 30/09
5
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 30/09
0
TRUY MỆNH
CHIPBOY
3
21:00
Thứ Bảy, 30/09
7
BIBI
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Sáu, 06/10
0
CAM QUÝT
TRUY MỆNH
7
13:30
Thứ Bảy, 23/09
6
2K1 BẮC NINH
MẠNH HÀO
7
19:00
Thứ Bảy, 23/09
5
U98
BIBI
4
21:00
Thứ Bảy, 23/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
TRUY MỆNH
7
13:30
Chủ Nhật, 24/09
4
MẠNH HÀO
BIBI
4
19:00
Chủ Nhật, 24/09
7
U98
CHIPBOY
7
13:30
Thứ Năm, 28/09
3
CAM QUÝT
2K1 BẮC NINH
3
16:00
Thứ Bảy, 30/09
7
CHIPBOY
CHIPBOY
3
16:00
Thứ Tư, 13/09
7
TRUY MỆNH
U98
2
19:00
Thứ Tư, 13/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
BIBI
5
21:00
Thứ Tư, 13/09
7
MẠNH HÀO
U98
7
13:30
Thứ Bảy, 16/09
2
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
7
16:00
Thứ Bảy, 16/09
2
TRUY MỆNH
CAM QUÝT
7
19:00
Thứ Bảy, 16/09
5
CHIPBOY
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
21:00
Thứ Bảy, 16/09
5
BIBI
U98
7
13:30
Chủ Nhật, 17/09
5
2K1 BẮC NINH
CAM QUÝT
7
16:00
Chủ Nhật, 17/09
4
BIBI
CHIPBOY
1
19:00
Chủ Nhật, 17/09
7
TRUY MỆNH
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
21:00
Chủ Nhật, 17/09
2
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
7
13:30
Thứ Bảy, 09/09
1
CAM QUÝT
TRUY MỆNH
3
16:00
Thứ Bảy, 09/09
7
BIBI
TRUY MỆNH
7
13:30
Chủ Nhật, 10/09
3
MẠNH HÀO
U98
7
16:00
Chủ Nhật, 10/09
5
BIBI
CAM QUÝT
3
19:00
Chủ Nhật, 10/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2K1 BẮC NINH
7
21:00
Chủ Nhật, 10/09
6
CHIPBOY
MẠNH HÀO
4
21:00
Thứ Tư, 20/09
7
CHIPBOY
2K1 BẮC NINH
7
13:30
Thứ Bảy, 02/09
4
BIBI
CAM QUÝT
7
16:00
Thứ Bảy, 02/09
5
MẠNH HÀO
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 02/09
0
CHIPBOY
TRUY MỆNH
4
21:00
Thứ Bảy, 02/09
7
U98
TRUY MỆNH
1
10:00
Thứ Bảy, 03/02
2
MẠNH HÀO
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2
18:00
Thứ Bảy, 03/02
1
U98
ANH HUY
0
21:00
Thứ Bảy, 03/02
3
SHENLONG
CAM QUÝT
6
13:30
Chủ Nhật, 03/09
7
U98
TRUY MỆNH
2
16:00
Chủ Nhật, 03/09
7
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2K1 BẮC NINH
7
19:00
Chủ Nhật, 03/09
6
MẠNH HÀO
BIBI
6
21:00
Chủ Nhật, 03/09
7
CHIPBOY
SHENLONG
1
18:00
Chủ Nhật, 04/02
2
XUÂN THỨ
CHIM SẺ ĐI NẮNG
2
21:00
Chủ Nhật, 04/02
1
MẠNH HÀO
XUÂN THỨ
3
13:30
Thứ Bảy, 03/02
0
GUNNY
U98
2
10:00
Chủ Nhật, 04/02
1
ANH HUY
GUNNY
1
13:30
Chủ Nhật, 04/02
2
TRUY MỆNH
Gunny
2
21:00
Thứ Bảy, 27/01
1
Shenlong
BIBI
7
16:00
Thứ Bảy, 12/08
4
CAM QUÝT
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Thứ Bảy, 12/08
4
MẠNH HÀO
2K1 BẮC NINH
3
21:00
Thứ Bảy, 12/08
7
U98
CHIPBOY
7
13:30
Chủ Nhật, 13/08
6
U98
CAM QUÝT
7
16:00
Chủ Nhật, 13/08
6
TRUY MỆNH
CHIM SẺ ĐI NẮNG
7
19:00
Chủ Nhật, 13/08
5
2K1 BẮC NINH
SỸ YAMATO
4
13:30
Thứ Tư, 18/10
5
VĂN NHẤT
Mạnh Hào
2
13:30
Thứ Bảy, 27/01
1
U98
Truy Mệnh
2
16:00
Thứ Bảy, 27/01
1
Anh Huy
Chim Sẻ Đi Nắng
3
19:00
Thứ Bảy, 27/01
0
Xuân Thứ
U98
1
13:30
Chủ Nhật, 28/01
2
Xuân Thứ
Mạnh Hào
2
16:00
Chủ Nhật, 28/01
1
Gunny
Truy Mệnh
1
19:00
Chủ Nhật, 28/01
2
Shenlong
Chim Sẻ Đi Nắng
3
21:00
Chủ Nhật, 28/01
0
Anh Huy

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist