Lịch Thi đấu Summer 2023
GAME THỦSỐ TRẬNT/T RANDOMT/T ASSY-YAT/T MAP SHANGHIỆU SỐĐIỂM
1U9849/412/010/52210
2Chim Sẻ Đi Nắng39/39/09/1239
3No148/109/75/10-56
4Mạnh Hào46/115/1010/7-75
5Truy Mệnh25/34/46/084
6Xuân Thứ38/43/84/7-44
7Nam Sociu46/94/125/10-162
8Dưa Chua43/104/93/12-212
GAME THỦSỐ TRẬNT/T RANDOMT/T ASSY - YAT/T ShangHIỆU SỐĐIỂM
1Anh Huy24/46/36/365
2Trường Béo24/46/36/365
3HeHe24/54/56/134
4Gunny26/23/65/333
5Sĩ Yamato13/02/33/142
6Văn Hưởng13/11/33/212
7Huy Đoàn22/66/22/6-42
8Tùng Vip22/66/31/6-62

Thêm mới Playlist