Lịch Thi đấu Summer 2023
Truy Mệnh
-
13:30
Thứ Bảy, 15/06
-
U98
Mạnh Hào
-
16:00
Thứ Bảy, 15/06
-
Xuân Thứ
Chim Sẻ Đi Nắng
-
19:00
Thứ Bảy, 15/06
-
Nam Sociu
Dưa Chua
-
21:00
Thứ Bảy, 15/06
-
No1
Nam Sociu
-
13:30
Chủ Nhật, 16/06
-
U98
Truy Mệnh
-
16:00
Chủ Nhật, 16/06
-
Mạnh Hào
Chim Sẻ Đi Nắng
-
19:00
Chủ Nhật, 16/06
-
No1
Xuân Thứ
-
21:00
Chủ Nhật, 16/06
-
Dưa Chua
Xuân Thứ
3
13:30
Thứ Bảy, 08/06
0
Nam Sociu
Mạnh Hào
2
16:00
Thứ Bảy, 08/06
1
Dưa Chua
Chim Sẻ Đi Nắng
-
19:00
Thứ Bảy, 08/06
-
Truy Mệnh
U98
3
21:00
Thứ Bảy, 08/06
0
No1
Chim Sẻ Đi Nắng
3
19:00
Chủ Nhật, 09/06
0
Dưa Chua
U98
2
13:30
Thứ Bảy, 01/06
1
Mạnh Hào
Nam Sociu
2
19:00
Thứ Bảy, 01/06
1
Dưa Chua
Chim Sẻ Đi Nắng
3
21:00
Thứ Bảy, 01/06
0
Xuân Thứ
Nam Sociu
0
13:30
Chủ Nhật, 02/06
3
No1
U98
3
19:00
Chủ Nhật, 02/06
0
Dưa Chua
Chim Sẻ Đi Nắng
3
21:00
Chủ Nhật, 02/06
0
Mạnh Hào

Thêm mới Playlist