Anh Huy + Nam Sociu vs 9x Công + Tịnh Văn | 13h30, 10/01/2022

Clan Aoe Sbs
Anh Huy + Nam Sociu
(Số trận thắng: 8)
13:30
2vs2 Random
-
2
1
Kết quả C1: 3-1
Kết quả C2: 2-3
Kết quả C3: 3-1
9x Công + Tịnh Văn
(Số trận thắng: 5)
Bình luận: Kami

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist