KDK + Ronal Tễu vs Tiểu Thuỷ Ngư + Minh Nhật | 19h00, 11/09/2023 | AoE Đại Soái Shang 2 người 1 màu

KDK + Ronal Tễu
19:00
-
1
2
Kết quả C1: 4-2
Kết quả C2: 2-4
Kết quả C3: 1-4
Team 22
Tiểu Thuỷ Ngư + Minh Nhật
Bình luận: Hải Mario

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist