Mạnh Hào + Tễu vs Đại Trù + Tiểu Hòa Ca | 19h30, 11/07/2022

Clan Aoe Sbs
Mạnh Hào + Ronal Tễu
19:30
Shang, Assy
- Chạm 4
1
1
Kết quả C1: 0-4
Kết quả C2: 4-3
Đại Trù + Tiểu Hòa Ca
Bình luận: Kendy Kiên

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist