Truy Mệnh + U98 + Xi Măng + Mạnh Hào vs Cam Quýt + 2k1 Bắc Ninh + Thầu + Tý | 13h00, 11/09/2023

Clan Aoe Sbs
Truy Mệnh + U98 + Xi Măng + Mạnh Hào
13:00
4vs4 Random
- Chạm 3 về C
1
2
Kết quả C1: 0-3
Kết quả C2: 3-1
Kết quả C3: 2-3
Cam Quýt + 2k1 Bắc Ninh + Thầu + Tý
Bình luận: Đan Toni

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist