U98 + Gunny + Ronal Tễu + Sỹ Yamato vs Tiểu Màn Thầu + 2k1 Bắc Ninh + Tý + Gió | 13h30, 10/11/2023

Clan
U98 + Gunny + Ronal Tễu + Sỹ Yamato
13:30
4vs4 Random
- Chạm 7
7
5
Tiểu Màn Thầu + 2k1 Bắc Ninh + Tý + Gió
Bình luận: Kendy Kiên

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist