TOP I II III

Layer 2
Layer 1
LỊch Thi ĐẤu
LỊch Thi ĐẤu
Layer 6
GAME THỦSỐ TRẬNT/T RANDOMT/T ASSY-YAT/T MAP SHANGHIỆU SỐĐIỂM
1U98613/817/316/62914
2Chim Sẻ Đi Nắng412/312/012/33012
3No1511/1210/108/11-48
4Truy Mệnh38/47/66/386
5Xuân Thứ48/76/87/8-26
6Mạnh Hào59/115/1311/10-96
7Dưa Chua55/137/104/15-223
8Nam Sociu67/154/188/16-302

(T/T RAND: Thắng/Thua Random)

GAME THỦSỐ TRẬNT/T RANDOMT/T ASSY - YAT/T ShangHIỆU SỐĐIỂM
1Anh Huy24/46/36/365
2Văn Hưởng24/44/36/344
3HeHe24/54/56/134
4Gunny26/23/65/333
5Sĩ Yamato26/12/64/413
6Huy Đoàn22/66/22/6-42
7Tùng Vip22/66/31/6-62
8Trường Béo24/43/62/6-71
Donate
Layer 8
Layer 9
Layer 10
Layer 11

Thêm mới Playlist