C2 | U98 + Truy Mệnh vs Shenlong + Nhãn Tử | 19h00, 26/10/2023

Team 22
U98 + Truy Mệnh
19:00
2vs2 Shang/Assy
- Chạm 4
1
1
Shenlong + Nhãn Tử
Bình luận: Kendy Kiên

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist