Lịch thi đấu

09:30,
03/12
◈ 2vs2 Random
Team 22
Ronal Tễu + KDK
-
Team 22
Thầu + Gió
-
13:30,
03/12
◈ 4vs4 Random
Clan
Truy Mệnh + U98 + Mạnh Hào + No1
7
Clan
Cam Quýt + Thầu + 2k1 BN + Tý
5
19:00,
03/12
◈ Solo Random
Truy Mệnh
Truy Mệnh
0
Anh Huy
Anh Huy
0

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist