Solo Assyrian | Hồng Anh vs Shenlong | 20h30, 20/12/2021

Hong Anh Aoe
Hồng Anh
(Số trận thắng: 6)
20:30
Solo Assyrian (Bán Kết)
- Chạm 7
6
7
Shenlong
(Số trận thắng: 7)
Bình luận: Hải Mario

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist