Asset 3
Nha Tai Tro Aoel3

AoE League Autumn 2023

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE II

No data was found
No data was found
Long Lê
7
10:00
Thứ Năm, 10/08
1
Lê Chí Linh
Xi Măng
7
13:30
Thứ Năm, 10/08
4
Nam Sociu
Tiểu Màn Thầu
7
16:00
Thứ Năm, 10/08
4
Ronal Tễu
Lê Chí Linh
3
10:00
Thứ Sáu, 11/08
7
Nam Sociu
Hồng Anh
7
13:30
Thứ Sáu, 11/08
3
Long Lê
Hồng Anh
7
16:00
Thứ Sáu, 11/08
0
Gunny
KAMACHI
6
19:00
Thứ Sáu, 11/08
7
RONAL TỄU
No1
3
16:00
Thứ Sáu, 26/01
0
Ronal Tễu
Dưa Chua
3
19:00
Thứ Năm, 22/02
0
Không Được Khóc
Trường Béo
3
21:00
Thứ Sáu, 26/01
0
Huy Đoàn
Nam Sociu
1
10:00
Thứ Bảy, 27/01
2
Văn Hưởng
KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
1
10:00
Thứ Sáu, 02/02
2
NO.1
HUY ĐOÀN
3
13:30
Thứ Năm, 22/02
0
RONAL TỄU
NAM SOCIU
2
18:00
Thứ Sáu, 02/02
1
TRƯỜNG BÉO
VĂN HƯỞNG
1
21:00
Thứ Sáu, 02/02
2
DƯA CHUA
TIỂU MÀN THẦU
5
10:00
Thứ Năm, 31/08
7
Long Lê
GUNNY
7
13:30
Thứ Năm, 31/08
2
LÊ CHÍ LINH
Hồng Anh
7
16:00
Thứ Năm, 31/08
4
KAMACHI
NAM SOCIU
4
19:00
Thứ Năm, 31/08
7
HOÀNG MAI NHI
RONAL TỄU
7
21:00
Thứ Năm, 31/08
4
XI MĂNG
RONAL TỄU
1
13:30
Thứ Sáu, 01/09
7
GUNNY
TIỂU MÀN THẦU
6
16:00
Thứ Sáu, 01/09
4
NAM SOCIU
HỒNG ANH
7
19:00
Thứ Sáu, 01/09
3
LÊ CHÍ LINH
XI MĂNG
7
10:00
Thứ Năm, 07/09
0
LÊ CHÍ LINH
LONG LÊ
7
13:30
Thứ Năm, 07/09
5
RONAL TỄU
TIỂU MÀN THẦU
7
16:00
Thứ Năm, 07/09
1
GUNNY
HOÀNG MAI NHI
6
19:00
Thứ Năm, 07/09
7
HỒNG ANH
GUNNY
7
10:00
Thứ Sáu, 08/09
1
KAMACHI
LONG LÊ
7
13:30
Thứ Sáu, 08/09
5
NAM SOCIU
KAMACHI
7
16:00
Thứ Sáu, 08/09
2
NAM SOCIU
HOÀNG MAI NHI
4
19:00
Thứ Sáu, 08/09
7
RONAL TỄU
XI MĂNG
2
19:00
Thứ Tư, 20/09
7
HỒNG ANH
KAMACHI
5
10:00
Thứ Tư, 13/09
7
XI MĂNG
HOÀNG MAI NHI
4
13:30
Thứ Tư, 13/09
7
TIỂU MÀN THẦU
TIỂU MÀN THẦU
7
10:00
Thứ Năm, 14/09
5
XI MĂNG
KAMACHI
5
13:30
Thứ Năm, 14/09
7
HOÀNG MAI NHI
NAM SOCIU
7
16:00
Thứ Năm, 14/09
6
HỒNG ANH
RONAL TỄU
7
19:00
Thứ Năm, 14/09
1
LÊ CHÍ LINH
KAMACHI
4
10:00
Thứ Sáu, 15/09
7
TIỂU MÀN THẦU
LÊ CHÍ LINH
2
13:30
Thứ Sáu, 15/09
7
HOÀNG MAI NHI
GUNNY
2
16:00
Thứ Sáu, 15/09
7
LONG LÊ
XI MĂNG
7
19:00
Thứ Sáu, 15/09
4
LONG LÊ
RONAL TỄU
6
21:00
Thứ Sáu, 15/09
7
HỒNG ANH
RONAL TỄU
7
10:00
Thứ Năm, 21/09
5
NAM SOCIU
NAM SOCIU
4
13:00
Thứ Năm, 21/09
7
GUNNY
GUNNY
7
16:00
Thứ Năm, 21/09
6
HOÀNG MAI NHI
TIỂU MÀN THẦU
7
19:00
Thứ Năm, 21/09
0
LÊ CHÍ LINH
KAMACHI
3
21:00
Thứ Năm, 21/09
7
LONG LÊ
KAMACHI
7
10:00
Thứ Sáu, 22/09
6
LÊ CHÍ LINH
HOÀNG MAI NHI
5
13:30
Thứ Sáu, 22/09
7
LONG LÊ
XI MĂNG
7
16:00
Thứ Sáu, 22/09
5
HOÀNG MAI NHI
TIỂU MÀN THẦU
7
19:00
Thứ Sáu, 22/09
2
HỒNG ANH
XI MĂNG
7
21:00
Thứ Sáu, 22/09
3
GUNNY

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản

Tạo tài khoản mới!

Điền form dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Nhập Username hoặc Email để đặt lại mật khẩu

Thêm mới Playlist